Cursus Kubisme en Surrealisme

In deze korte cursus kunstgeschiedenis worden twee belangrijke moderne kunststijlen behandeld die het licht zagen aan het begin van de 20e eeuw. Wij kijken naar dia’s en zo mogelijk naar kunstfilms (fragmenten) en doen af en toe een korte kijk- en schrijfoefening. Langs deze weg krijgt u inzicht in beide stijlen en vat op de […]

read more